Industrial PCs

Partner for Your Success, Acetec

Industrial PCs

에이스트로닉스는 고온, 분진 진동, 충격등의 환경에 노출된 산업용 컴퓨터에 요구 되는 방진, 내진, 온도 처리에 대한 전문 기술을 보유 하고 있습니다. 산업용 컴퓨터에 요구되는 방진, 내진, 온도 처리에 대한 전문 기술을 바탕으로 산업 현장에 최적화 된 시스템 디자인과 샤시, 방열 장치등의 설계를 통하여 특수 목적의 고객 맞춤형 산업용 컴퓨터를 설계하고 제작 및 생산 서비스 솔루션을 제공 합니다.
밀기 아이콘
다른 제품을 확인하시려면 화면을 좌우로 밀어주세요.
 • Product Image
 • Coolling
 • CPU Default
 • CPU Optins
 • Memory
 • Storage
 • Rear I/O Ports
 • Expansion BUS
 • Information
 • ACE-Sever-1U-Xeon-E5-F
 • Coolling
 • Fan Cooling System
 • CPU Default
 • CPU1 : Intel® Xeon® E5-2620 V3
  (15M Cache, hexa Core 2.4GHz up to 3.2GHz)
 • CPU Optins
 • CPU2 : Intel® Xeon® E5-2620 V3
  (15M Cache, hexa Core 2.4GHz up to 3.2GHz)
  Intel® Xeon® E5-1680 V3
  (20M Cache, Octa Core 3.2GHz up to 3.8GHz) • Memory
 • 2 x 8GB ECC DIMM DDR4 Or DDR4(64GB Max)
 • Storage
 • 2 x HDD 2TB
 • Rear I/O Ports
 • 1 x VGA (1920 x 1200@60Hz)
  2 x RJ45 for GbE
  1 x IPMI 2.0

  4 x USB 2.0 (Front x 2)
  4x USB 3.0 (Rear x 4)

  1 x RS-232
  Option
  (1 x RS232)
 • Expansion BUS
 • 1 x PCIe x16 Gen 3
 • Information
 • ACE-Sever-2U-Xeon-E5-F
 • Coolling
 • Fan Cooling System
 • CPU Default
 • CPU1 : Intel® Xeon® E3-1275 V5
  (8M Cache, Quad Core 3.6GHz up to 4.0GHz)
 • CPU Optins
 • CPU2 : Intel® Core™ i7-6700
  (8M Cache, Quad Core 3.4GHz up to 4.0GHz)
  Intel® Core™ i5-6600
  (6M Cache, Quad Core 3.3GHz up to 3.90GHz)
  Intel® Core™ i3-6300
  (4M Cache, Dual Core 3.80GHz)
 • Memory
 • 4 x 8GB DIMM DDR4 ECC (512GB Max)
 • Storage
 • 2 x HDD 2TB
 • Rear I/O Ports
 • 1 x VGA (1920 x 1200@60Hz)
  1 x DVI-D (1920 x 1200@60Hz)
  1 x HDMI (4096 x 2304@24Hz)
  2 x RJ45 for GbE
  1 x Audio MIC-in//Line-out
  2 x USB 2.0 (Rear x 2)
  4 x USB 3.0 (Rear x 4)
  1 x Keyboard, Mouse
  1 x RS-232/422/485
  Option
  (1 x RS-232/422/485, 4 x RS-232)
 • Expansion BUS
 • 2 x PCIe x16 Gen3 (1 x16 or 2 x8 signal)
  2 x PCIe x4 Gen 3
  2 x PCI
 • Information
 • ACE-Sever-4U-Xeon-E5-F
 • Coolling
 • Fan Cooling System
 • CPU Default
 • CPU1 : Intel® Xeon® E5-2620 V3
  (15M Cache, hexa Core 2.4GHz up to 3.2GHz)
 • CPU Optins
 • CPU2 : Intel® Xeon® E5-2620 V3
  (15M Cache, hexa Core 2.4GHz up to 3.2GHz)
  Intel® Xeon® E5-1680 V3
  (20M Cache, Octa Core 3.2GHz up to 3.8GHz) • Memory
 • 4 x 8GB DIMM DDR4 ECC (512GB Max)
 • Storage
 • 2 x 2TB
 • Rear I/O Ports
 • 1 x VGA (1920 x 1200@60Hz)

  2 x RJ45 for GbE
  1 x IPMI 2.0
  2 x USB 2.0(Front x 2)
  4x USB 3.0 (Rear x 4)

  1 x RS-232
  Option (1 x RS232)
 • Expansion BUS
 • 3 x PCIe x 16 Gen3

  1 x PCIe x 4 Gen3
  1 x PCIe x 4 Gen2
 • Information

TOP